Utför ett normal mode kommando i insert mode

Om du använt Vim mycket så har du säkert tänkt att det vore skönt att kunna utföra ett normal mode kommando när du står i insert mode. Detta är fullt möjligt genom att skriva följande:

Ctrl-O

Detta gör att du hamnar i operation mode och det gör att du kan t.ex hoppa fram ett ord med w eller kanske klistra in något med p och när du utfört kommandot så hamnar du i insert mode igen.

Uppdatera och installera med en global Composer

Composer är en dependency manager för PHP och hjälper dig att enkelt uppdatera och installera paket. Något du vill göra däremot är att kunna använda kommandot globalt och inte bara i enskilda projekt hela tiden.

Så vad du börjar med är att lägga in composer.phar i /usr/local/bin och sedan ändrar du namnet från composer.phar till bara composer för att göra det hela enklare.

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Efter detta måste du lägga till /usr/local/bin i open_basedir i php.ini:

open_basedir = /srv/http/:/usr/local/bin/

Genom att lägga till denna path i open_basedir så gör du det möjligt för PHP att använda sig av filhantering på dessa platser. Vilket innebär t.ex fopen() med flera, som är ett krav för att composer ska fungera överhuvudtaget.

Efter detta så är du klar och redo för att använda composer vart du än står!

Grunt – gör det lite enklare för dig själv

grunt

Med Grunt slipper du göra alla de tråkiga uppgifterna så som att minifiera en js eller css fil vid ändringar. Genom att ställa in Grunt korrekt så kan du med ett enda kommando slå ihop alla de här uppgifterna och spara väldigt mycket tid. Att minifiera är så klart inte allt Grunt klarar av utan det finns en lång rad med plugins du kan installera för att utföra många många uppgifter.

För att få en bättre förståelse och en genomgång av Grunt så kolla på videon här nedan:

Jämför två filer med hjälp av Vim

Det finns lite olika verktyg för att jämföra två filer med varandra. Men använder du Vim så har du redan ett sådant verktyg tillgängligt!

Skriv bara följande kommando:

vim -d <fil1> <fil2>

vimdiff

Snygga till din URL i Symfony2

I Symfony2 så får du från grunden en ganska lång URL som du ska hålla reda på. Oftast skriver du något i stil med localhost/<projekt>/web/app.php/<params> när du egentligen vill använda dig av localhost/<projekt>/<params>.

Den kan så klart snyggas till och det gör du genom att lägga till en virtualhost och sedan lägga till en rad i .htaccess.

Virtualhost:

# /etc/httpd/conf/httpd.conf
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
 DocumentRoot /srv/http
 Alias /<projekt> "/srv/http/<projekt>/web/"
 <Directory "/srv/http/<projekt>/web/">
  Options All
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>
</VirtualHost>

.htaccess:

# /srv/http/<projekt>/web/.htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteBase /<projekt>
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]
</IfModule>

Notera att detta är gjort på Arch Linux men sökvägarna bör stämma överens med vart dina filer ligger. Om inte så kan du säkert lista ut vart de ligger hos dig. Du ska så klart även byta ut <projekt> mot det projektnamn du använder dig av.

Skapa en quicktag i WordPress

Genom att använda oss av WordPress Quicktags API kan vi skapa oss egna knappar i editorn. Jag behövde en knapp för att använda mig av Google’s prettify code, som skriver ut <pre class=”prettyprint”></pre> åt mig med ett knapptryck.

quicktags

Följande kod gör just detta:

<?php
// Lägg till knapp
add_action('admin_print_footer_scripts','custom_quicktags');
function custom_quicktags() {
?>
<script>
 // @params: html id, vad som visas på knappen, öppningstag, stängningstag
 QTags.addButton('custom_pre', 'prettyprint', '<pre class="prettyprint">', '</pre>');
</script>
<?php
}

Lägg in detta i functions.php så får även du tillgång till denna knapp! Du kan så klart göra egna knappar genom att använda samma metod.

OMG! Chrome! – nyheter och artiklar om Chrome i alla dess former

Om du gillar Chrome i alla dess former så är detta sidan för dig! OMG Chrome är en spinoff på OMG Ubuntu men som namnet antyder skriver de om Chrome. Det betyder artiklar om ChromeBook, ChromeOS, Chrome browser, appar och mycket mer.

omg-chrome

Snabbare rörelser med relativa nummer i Vim

Vim är känd för att vara editorn som låter dig skriva lika snabbt som tanken. Men vissa rörelser kan vara svåra. Till exempel så är det inte lätt att snabbt se hur många rader du ska gå ner med hjälp av j. Är det 5j eller 6j?

Som tur är så finns det ett alternativ i Vim som heter relative som gör att du istället ser relativa nummer från där du står:

relative-number

Detta hjälper avsevärt när du ska skriva 5j eller 6j för nu vet du exakt hur många rader ner det är!

För att använda relativa nummer skriver du:

:set relativenumber

Vill du sedan gå tillbaka till absoluta nummer så skriver du:

:set number

Vagrant – en enklare utvecklingsmiljö

Med hjälp av Vagrant kan du sätta upp din egna utvecklingsmiljö och slipper ha det lokalt på din egna dator. På så sätt kan du utan problem plocka upp utvecklingen när du sitter på annan dator. Du kan även synka allt med live-servern för att få en så identisk testmiljö som möjligt.

vagrant

optipng – optimera bilder i pngformat

optipng är ett CLI verktyg du kan installera i Linux för att optimera PNG-bilder. Perfekt för att t.ex få bättre laddningstid på din webbsida.

I Arch Linux är det inte svårare än att skriva följande för installation:

pacman -S optipng


För att använda det så skriver du:

optipng <filnamn>


Efter det är du klar! Mycket simpelt och bra.